Site Overlay

Náš zakladateľ

Náš zakladateľ otec Lev Ján Dehon sa narodil 14. marca 1843 v La Capelle vo Francúzsku.

Štúdium teológie ukončil v Ríme. Dňa 19. decembra 1868 prijal kňazskú vysviacku.

Ako mladý diecézny kňaz hlboko prežíval sociálne premeny, ktoré prebiehali koncom XIX. storočia vo Francúzsku.

Inšpirovaný Duchom Svätým založil v roku 1878 rehoľné spoločenstvo  kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré má svoju špiritualitu sústredenú na Eucharistiu – neustále prítomného Ježiša Krista. „Keď sa budeme veľa modliť, vtedy tiež veľa spravíme“ hovorieval. Jeho nadšenie vyplývalo z hlbokého prežívania viery, ktorú posilňoval eucharistickým kultom.

Páter Dehon bol nielen veľkým ctiteľom a apoštolom Božského Srdca, ale zároveň veľkým apoštolom sociálnej náuky Cirkvi a hlásateľom civilizácie lásky. Preto jeho poslanie je stále aktuálne. Pátri dehoniáni naďalej v duchu „lásky a vynahrádzania Božskému Srdcu“ slúžia ľuďom na celom svete.

Otec Dehon pochopil, že človek, ktorému pomáha Ježišovo Srdce, môže meniť históriu a budovať novú spoločnosť.

Zomrel 12. augusta roku 1925 v rehoľnom dome v Bruseli.

 

Dehon vo veku 16 rokov
Dehon ako mladý študent
Dehon ako študent v talári doktora
Dehon ako študent
Dehon na ceste na východ
Dehon ako študent Seminára sv. Kláry v Ríme
Dehon ako mladý kňaz
Kardinál Franzelin SJ, profesor dogmatiky na Gregoriane
Dehon s tromi spolužiakmi - tesnopiscami - na Vaticanum Primum
Mladý kňaz Dehon
Dehon menovaný na kanonika v St. Quentin - 24.10.1876
Dehon a Bon Pere Harmel počas Sociálneho dňa
Dehon a Bon Pere Harmel počas Sociálneho dňa (1900)
St. Quentin v septembri 1906
Prvé sv. prijímanie vo Val-des-Bois. Zľava: P. Dessons, P. Charcosset, P. Dehon, Sn. Harmel
Dehon na návšteve Brazílie v roku 1906
Dehon spolu s inými kňazmi v Louvain v roku 1908
Dehon spolu s novicmi v Sittarde - 2.7.1909
Dehon s Mons. Grisonom po biskupskej vysviacke - 11.10.1908
Dehon pri odchode kňazov Hosscha a Schullza - 9.12.1909
Dehon spolu s dp. Lebrunom a Roblotom odchádzajúcimi do Konga v septembri 1913
Dehon pri odchode jeho misionárov do Konga - 17.5.1906
Dehon s P. G. Gebelsom - Helsinky 1907
Dehon s P. Guillanme v Chamouixe
Dehon so skupinou kňazov. Napravo od P. Dehona je F. Berger, ktorý zomrel v Kanade
St. Quentin - Dehon v záhradke pri dome Najsvätejšieho Srdca
Dehon v St. Quentin - 1915
Dehon v St. Quentin - 1915
Dehon v Bruseli v roku 1911
Dehon v Seminári sv. Kláry v Ríme
Dehon v Apoštolskej škole v Albíne v roku 1911
Portrét pátra Dehona
Portrét pátra Dehona
Dehon s krížom
Dehon pri písacom stole
Dehon pri písaní
Dehon so sochou Najsv. Srdca a Konštitúciami
Dehon so sochou Najsv. Srdca a Konštitúciami
Portrét Dehona
Portrét Dehona
Posledné písmo P. Dehona - 11.8.1925
Pohreb Dehona
Pohreb Dehona
Pohreb Dehona
Pohreb Dehona
Hrob na cintoríne v St. Quentin
Prenesenie tela P. Dehona do kostola sv. Martina v St. Quentin - 19.10.1963
La Capelle - rodný dom - v izbe vo veži s veľkým oknom sa narodil Dehon
La Capelle - ulica s domom P. Dehona
La Capelle - rodný dom
La Capelle - rodný dom
La Capelle - rodinné sídlo Dehonovcov (1935)
La Capelle - pohľad z lietadla
La Capelle - nový farský kostol
La Capelle - nový farský kostol
La Capelle - nový farský kostol
Ranč Ribeaufontine, kam sa presťahovala rodina Dehonovcov
Hazebrouck - starý konvent otcov kapucínov - neskôr malý seminár
St. Quentin po vojne v roku 1918
St. Quentin  - Bazilika
Inštitút sv. Jána po vojne v roku 1918
St. Quentin - kostol sv. Martina
St. Quentin - kostol sv. Martina zvnútra
St. Quentin - kostol sv. Martina - oltár
St. Quentin - kostol sv. Martina
St. Quentin - materský dom Rehole
St. Quentin - materský dom Rehole a prvý noviciát
St. Quentin - Dehon pri Casa S. Cuore
St. Quentin - kaplnka prvého noviciátu
St. Quentin - Dehon pri Casa S. Cuore
St. Quentin - materský dom Rehole
St. Quentin - Dehon s rehoľníkmi pri Casa S. Cuore
St. Quentin - materský dom Rehole
Rím - kostol Seminára sv. Kláry
Rím - Collegio Romano - Gregorianum
Rím - Procura, kde Dehon prednášal
Hrob Dehona na cintoríne v St. Quentin
Bakalársky certifikát P. Dehona
Strana zo starého časopisu
Cvičenie tesnopisu Dehona
Dehon pri liturgickej udalosti
Portrét Dehona
Rukopis z denníka P. Dehona
Rukopis z denníka P. Dehona
Ruženec P. Dehona
Dehon vo veku 16 rokov