ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Pondelok


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, napredujte na ceste lásky,
V. pretože aj Kristus miluje nás * a vydal seba samého Bohu za nás* ako dar a obetu ľúbeznej vône! (por. Ef 5,2).
L. Pane Ježišu Kriste,
V. opätujúc obetavosť tvojho života,* túžime dnes napredovať v láske:* milovať ťa a slúžiť ti v našich blížnych,* s ktorými spoločne smerujeme k Otcovi.* Pre ich spásu ti obetujeme naše modlitby a námahy,* chceme trpezlivo a pokojne znášať ich slabosti* a s vďačným srdcom sa tešiť z ich dobroty a pomoci.* Týmto spôsobom sa túžime spolu s tebou* obetovať Bohu ako obeta ľúbeznej vône,* aby sa v tebe uskutočnilo zjednotenie všetkých ľudí na slávu Otca.* Amen.
L. Dopomôž nám, Pane Ježišu Kriste, aby sme pevne verili, že to ty si si nás povolal do tejto Spoločnosti, aby sme odovzdávali naším bratom a všetkým, ktorých stretneme na našej ceste, aspoň čiastku tvojej lásky k nim. Spoj našu obetu s tou tvojou, ktorú neustále prinášaš Otcovi za ľudí. Amen.