Site Overlay

Špiritualita

V celej Cirkvi sa ako v každom živom organizme nachádzajú rôzne bunky. Tými bunkami sú aj rodiny. Tak ako životaschopnosť  organizmu je podmienená stavom svojich buniek, tak aj kvalita života Cirkvi je podmienená aj životom viery v kresťanských rodinách. Je úžasné, že aj náš zakladateľ sa vo svojom detstve stretol so silným svedectvom viery zo strany svojej matky.

Prvotná myšlienka však vôbec nebola výzvou k bezbrehému pastoračnému aktivizmu. Skôr podčiarkovala nutnosť dušpastierskej horlivosti zakorenenej v riadnom duchovnom živote. Náš duchovný život má byť neustále posilňovaný modlitbou, každodennou adoráciou, posvätným čítaním, modlitbou svätého ruženca, rozjímaním  a samozrejme svätou omšou. Na takomto bohatom a pevnom základe sa snažíme následne rozvíjať našu činnosť  – činnosť lásky a zmierenia ľudí a sveta v Kristovi.