Site Overlay

O nás

Sme pátri dehoniáni a naša cesta je cesta lásky. Tá cesta lásky, ktorá je zmyslom ľudského života. Bez lásky svet prestáva byť ľudský. Je to taktiež cesta vynahrádzania Ježišovmu Srdcu za nelásku tých, ktorých miloval až na smrť- za nás za všetkých. Na túto cestu k Srdcu poukázal ctihodný Boží služobník náš zakladateľ P. Lev Ján Dehon (1843-1925) ako na účinný spôsob riešenia krízy vo svete, ktorý trpí nedostatkom lásky. Nedostatkom lásky k Bohu, nedostatkom lásky k sebe a následne nedostatkom lásky k blížnemu. My ako jeho duchovní synovia sa snažíme aj dnes prinášať svetu lásku v rôznej podobe: v kňazskom a v zasvätenom živote; na misiách; pri trpiacich, pri odstraňovaní mravného, sociálneho a kultúrneho úpadku spoločnosti. Naším poslaním je prinášať medzi ľudí nádej a dôveru v nášho nebeského Otca.