Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 69
Modlitby - Úvod do LH - Piatok - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni

ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Piatok


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, spolu so svätým Jánom
V. v otvorenom boku Ukrižovaného nachádzame prejav lásky,* ktorá skrze úplnú obetu seba samej* nanovo stvára človeka na Boží obraz (konst. 21).
L. Pane Ježišu, nazval si nás svojimi priateľmi.
V. Celkom sa ti oddávame*, aby sme žili v tvojej láske a zotrvali v láske Otca.* Ty si si nás vybral,* aby sme sa obetavým životom* stali svedkami svätosti Cirkvi* a apoštolmi tvojho Najsvätejšieho Srdca.* Hľa, prichádzame dnes opäť ku tebe,* aby sme z tvojho prebodnutého Srdca* prijali milosť odpustenia hriechov* ako aj Ducha Svätého,* ktorý nás posväcuje a robí kňazmi na slávu Otca.
L. Pane Ježišu, večný Kňaz, prítomný v Najsvätejšej Sviatosti tvojho tela a krvi, prijmi našu obetu, v ktorej ti predkladáme seba samých ako vynahradenie za naše hriechy. Upevni nás v tvojej láske a predstav svojmu Otcovi ako milovaných synov. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.