Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, potupami preplnené – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú – zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých – zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta –zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
pozri na srdce svojho milovaného Syna
a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov;
odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo
v mene tvojho Syna Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.