Site Overlay

Formácia

Naša príprava na kňazstvo sa skladá z ôsmich rokov duchovnej a intelektuálnej formácie.

Prvým krokom na ceste zasväteného  života je postulát. Trvá jeden rok, počas ktorého sa naši kandidáti pripravujú na vstup do nášho spoločenstva. Je to čas vnútorného stíšenia sa a verifikácie svojho povolania.

Po úspešnom absolvovaní postulátu sa stávajú kandidáti novicmi. Noviciát trvá taktiež jeden rok. Tu sa novici pripravujú v duchu evanjeliových rád na obetovanie svojho života Kristovi, a to zložením prvých rehoľných sľubov.

Po zložení sľubov a prijatí rehoľného rúcha pokračuje rehoľná formácia v kňazskom seminári. Počas šiestich rokov vysokoškolského štúdia sa bohoslovci učia predmety z oblasti filozofie a teológie. Na začiatku piateho ročníka sa musí každý brat rozhodnúť, či chce svoj život definitívne zasvätiť Bohu, zložiť večné sľuby a prijať diakonskú vysviacku.

Po absolvovaní šiesteho ročníka sa udeľuje kňazská vysviacka.