Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 69
Formácia - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni
Site Overlay

Formácia

Naša príprava na kňazstvo sa skladá z ôsmich rokov duchovnej a intelektuálnej formácie.

Prvým krokom na ceste zasväteného  života je postulát. Trvá jeden rok, počas ktorého sa naši kandidáti pripravujú na vstup do nášho spoločenstva. Je to čas vnútorného stíšenia sa a verifikácie svojho povolania.

Po úspešnom absolvovaní postulátu sa stávajú kandidáti novicmi. Noviciát trvá taktiež jeden rok. Tu sa novici pripravujú v duchu evanjeliových rád na obetovanie svojho života Kristovi, a to zložením prvých rehoľných sľubov.

Po zložení sľubov a prijatí rehoľného rúcha pokračuje rehoľná formácia v kňazskom seminári. Počas šiestich rokov vysokoškolského štúdia sa bohoslovci učia predmety z oblasti filozofie a teológie. Na začiatku piateho ročníka sa musí každý brat rozhodnúť, či chce svoj život definitívne zasvätiť Bohu, zložiť večné sľuby a prijať diakonskú vysviacku.

Po absolvovaní šiesteho ročníka sa udeľuje kňazská vysviacka.