ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Nedeľa


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, napodobňujte Boha
V. ako milované deti* a žite v láske tak,* ako aj Kristus miluje nás * a vydal seba samého Bohu (por. Ef 5,1-2).
L. Pane Ježišu Kriste,
V. z lásky k nám si sa vydal na smrť na kríži.* Aj my dnes túžime ísť cestou tvojej lásky.* Chceme ťa milovať a slúžiť ti v našich bratoch a sestrách,* s vďačnosťou za ich priazeň a dobrotu;* odpúšťať im ich slabosti* a modliť sa za ich spásu.
L. Pane Ježišu Kriste, upevni v nás presvedčenie, že to ty sám si nás povolal do Spoločnosti Kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby sme boli svedkami tvojej lásky voči našim bratom a všetkým, ktorých stretneme dnes na ceste nášho života. Prijmi túto našu obetu pre teba a spoj ju s obetou, ktorú neustále prednášaš svojmu Otcovi za spásu sveta. Ktorý žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Ame