ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Štvrtok


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, ďakujme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
V. za to, že nám dal účasť na svojom večnom kňazstve,* aby sme mohli spolupracovať v jeho diele spásy sveta.
L. Pane Ježišu Kriste,
V. najvyšší a večný Kňaz,* napoj nás svojím Duchom:* Duchom múdrosti a rozumu,* Duchom rady a odvahy,* Duchom vedomosti a nábožnosti i Duchom bázne Božej.* Daruj nám ducha svojho kňažstva,* aby sme s tebou a v tebe dopomáhali v posväcovaní a premene sveta.* Daj nám nové srdce, podobné tvojmu Srdcu,* schopné obety pri diele hlásania tvojho evanjelia a tvojej lásky.
L. Pane Ježišu Kriste, obdaruj nás skutočnou láskou ku všetkým ľuďom, našim bratom, za ktorých si trpel a dal svoj život. Pomôž nám žiť to, čo iným hlásame. Tebe oddávame celý náš život a celý tento nový deň, prijímajúc všetko, čo nám dnes pripravíš: aj radosti, aj utrpenie – ktoré sú prejavmi tvojej lásky voči nám. Amen.