Site Overlay

Apoštolát

Apoštolát sa v  Spoločnosti kňazov Srdca Ježišovho  orientuje na pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú či už na ľudskej alebo duchovnej úrovni. Také bolo aj želanie zakladateľa: „kňazi Najsvätejšieho Srdca sa budú pokladať za šťastných, ak budú môcť byť Ježišovými spolupracovníkmi vo veľkom diele spásy. Ich aktivita sa bude rozvíjať na ďalekých misiách, tam, kde je najviac ťažkostí a protivenstiev.“

Okrem toho páter Dehon dbal o to, aby bol každý jeho kňaz skutočne ponorený do problémov svojich súčasníkov, aby ich prežíval spolu s nimi a pomáhal im nachádzať cestu z ich životných úskalí: „Kňaz musí byť človekom svojej doby a skúmať dôležité problémy, ktoré hýbu spoločnosťou.“ Taktiež by mal byť byť otvorený riešeniu týchto problémov.

Z tohto dôvodu sa v praktickom živote kňazi Srdca Ježišovho orientujú na všetky úrovne spoločenského života. Zakladateľovi veľmi záležalo na formácii mladých kňazov, pretože si uvedomoval ich náročné poslanie pri sociálno-politických zmenách svojej doby. Aj z tohto dôvodu od počiatku kňazi Srdca Ježišovho stáli blízko mládeže a zúčastňovali sa na jej formácii.