Site Overlay

Dehoniáni vo svete

V súčasnosti pôsobí vo svete okolo 2300  pátrov dehoniánov, ktorí sú rozmiestnení na piatich kontinentoch a v 38 krajinách. Naši  spolubratia pôsobia v Albánsku, Argentíne, Rakúsku, Belgicku, Brazílii, Bielorusku, Kamerune, Kanade, Čile, Chorvátsku, Kongu, Ekvádore, Anglicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, Írsku, Taliansku, Luxembursku, na Madagaskare, v Mexiku, Moldavsku, Mozambiku, Holandsku, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, Škótsku, Juhoafrickej republike, v Španielsku, vo Švajčiarsku, v USA, na Ukrajine, v Uruguaji a vo Venezuele.

Odkaz otca zakladateľa v jeho duchovnom testamente znel: „Moji najdrahší synovia! Zanechávam Vám ten najcennejší poklad – Najsvätejšie Srdce Ježišovo.“ V duchu tohto odkazu sa už 130 rokov Spoločnosť Kňazov Srdca Ježišovho snaží vynahrádzať Bohu urážky a nezáujem ľudstva,  a to svojím plným nasadením všade tam, kam nás Prozreteľnosť posiela.