ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Streda


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí:
V. Nechcel si obetu, ani dar, * ale dal si mi telo.* Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech.* Vtedy som povedal:* Hľa, prichádzam, Pane, plniť tvoju vôľu. (por. Hebr 10, 5-7).
L. Pane Ježišu Kriste,
V. Spolu s tebou chceme dnes spĺňať Otcovu vôľu,* kdekoľvek sa nám zjaví:* v nedostatku a potrebách blížneho;* v jeho slabosti, ktorá si vyžaduje našu zhovievavosť;* v jeho dobrote, ktorá v nás vzbudzuje vďačnosť;* v jeho výzve na pomoc telu i duši;* v našich vlastných prácach a utrpení.* Zjednocujeme sa s tvojou obetou vynahradenia a veríme,* že vôľa Otca chce našu spásu* a aj našu spoluprácu pri spáse iných.* Amen.
L. Obetujeme ti seba samých, Pane Ježišu Kriste, aby sme dnes boli spolu s tebou pripravení na každú výzvu Otca, vypĺňajúc všetko, čo od nás bude chcieť, a prijímajúc všetko, čo nám pripraví: ako radosti, tak aj utrpenie. Zlúč so sebou a s plameňom tvojej najobetavejšej lásky túto našu obetu, ktorá tiež pramení v láske, aby sa splnila Otcova vôľa na nebi i na zemi, a celé ľudstvo sa znovuzrodilo v tebe. Amen.