Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 69
Modlitby - Úvod do LH - Na slávnosti - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni

ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Na slávnosti


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Prinášajte, deti Božie,
V. Prinášajte vaše srdcia,* aby boli zložené na oltár Srdca Ježišovho* na obetovanie Bohu.
L. Ó, Srdce milovaného Ježiša,
V. ktoré si najhodnejšie mojej úcty a lásky,* hľa, prichádzam s horlivou túžbou vynahradenia a zadosťučinenia* za toľké hanebné urážky, ktoré okusuješ,* ale tiež aby som sa vyhol svojej vlastnej nevďačnosti;* preto ti oddávam celé svoje srdce* so všetkými jeho citmi,* a napokon sa ti celý úplne zverujem a obetujem.
Ó, Ježišu, jediná láska môjho srdca,* tvojmu Srdcu odhodlane prednášam každú moju zásluhu* i všetky dobré hodnoty, ktoré činia zadosť,* nakoľko len môžu,* hoci sú predsa len úbohé a biedne:* moje modlitby, úkony pokánia, pokory, poslušnosti a iných cnôt,* ktoré v každej chvíli svojho života,* až po posledný výdych,* budem môcť splniť.
Toto všetko túžim učiniť pre chválu a lásku Srdca Ježišovho,* pokorne prosiac, aby nepohŕdalo touto skromnou splátkou,* ktorú obetujem skrze Nepoškvrnené Srdce Márie,* ale aby všetko zariadilo podľa svojho zaľúbenia,*  a aj zásluhy dobrovoľne pripísalo komukoľvek inému.* Amen.