Site Overlay

Veľká noc 2020

V tých ťažkých chvíľach, spolu s celou komunitou dehoniánov na Slovensku, drahí dobrodinci našej rehole, na Vás neustále myslím v modlitbách a prajem Vám veľa fyzického a duchovného zdravia, nech Vás Boh naplní pravým poznaním a väčšou láskou k Bohu i blížnemu. Nech Vás zmŕtvychvstalý Ježiš spolu so svojou matkou Máriou naplní veľkonočným požehnaním a pomôže vo chvíľach ťažkej skúšky.

 

Nech Vám Boh pomáha a žehná Vás.

 

 

Turčianske Teplice, 08.04.2020

 

Páter Mieczyslaw Kloska SCJ