ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Sobota


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím,
V. aby ste svoje telá prinášali * ako živú, svätú, Bohu milú obetu,* ako svoju duchovnú bohoslužbu (por. Rim 12,1).
L. Pane Ježišu Kriste,
V. pozval si nás k účasti na Eucharistii,* na ktorej nám dávaš svoje telo.* Aj my chceme dnes oddať seba samých* na službu bratom a na slávu Otca:* skrze modlitbu našich úst a  naše gestá;* prostredníctvom našej práce a našich slov;* skrze náš sluch a náš pohľad;* skrze dobré používanie našich síl a naše utrpenie.* Chceme podľa svojich možností* dopomôcť v spáse našich bratov, na slávu Otca.* Amen.
L. Prijmi, Pane Ježišu, túto našu obetu:* naše námahy, radosti i žalosti. Nauč nás vo všetkom sa ti obetovať. Daj, aby sme boli pripravení hlásať ľuďom tvoje milosrdenstvo a pripravovať príchod tvojho kráľovstva. Amen.