Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/f/1f040e61-4882-4757-b693-45b07d3fdb2f/dehoniani.sk/web/wp-config.php on line 69
Modlitby - Úvod do LH - Utorok - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni

ÚVOD DO LITURGIE HODÍN

Utorok


Poriadok:
1. Pane, otvor moje pery
2. Vzývanie svätých
3. Úkon obetovania
4. Ranné chvály
5. Anjel Pána

L. Pane, otvor moje pery
V. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
L. Pane, príď nám na pomoc a daj nám svoju spásu, zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás, aby sme ti mohli dôstojne zaspievať ranný chválospev.
V. Pane, zmiluj sa nad nami.
L. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Svätý Michal, Archanjel Srdca Ježišovho,
Svätý Ján, milovaný učeník Srdca Ježišovho,
Svätý Augustín,
Svätý František Salezský,
Svätý František,
Svätý Ignác,
Svätý František Xaverský,
Svätá Gertrúda,
Svätá Margita Mária,
Blahoslavený Ján Mária z kríža,
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté,  prihovorte sa za nás.

† † †

ÚKON OBETOVANIA

L. Pozvaní ku každodennej účati na eucharistii,
V. zlučujeme sa skrze duchovnú obetu nášho života* s dokonalou Obetou, ktorú Boží Syn prednáša svojmu Otcovi (por. Konst. 81.).
L. Zvelebujeme ťa, Pane Bože,
V. za to, že si nám v tajomstve prebodnutého boku Ježiša Krista* zjavil nepreskúmateľné bohactvo lásky Božieho Syna,* ktorý nás posvätil a vykúpil skrze svoje vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie.* Daj, aby sme vždy vypĺňali Tvoju svätú vôľu* a boli otvorení na pôsobenie Ducha Svätého v nás.
L. Bože, všemohúci Otče, ktorý si nás povolal k životu a svätosti a v Srdci svojho Syna si zjavil veľkosť svojej lásky, nakloň naše srdcia k spĺňaniu tvojej vôle, aby sme celý svoj život dokázali prednášať ako neutálu obetu na tvoju slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.