Site Overlay

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovhodehoniáni

Zisti o nás viacSpoločnosť kňazov Srdca Ježišovho

Sme kňazi Ježišovho Srdca a z toho vyplýva aj naša špiritualita. Jediný vzor, ktorý máme je Božské Srdce. To srdce, ktoré je naplnené čistou nami nepochopiteľnou a ani neuchopiteľnou láskou. Aby sme sa mohli aspoň trošku pripodobniť Ježišovmu Srdcu, je potrebné sa pravidelne venovať modlitbe, každodennej adorácii, posvätnému čítaniu, modlitbe svätého ruženca, rozjímaniu o Božom slove. A toto všetko je nevyhnutné podporiť svätou omšou a sviatostným životom. Takto naplnení Duchom Svätým môžeme prichádzať medzi ľudí a slúžiť im v Božom svetle našou činnosťou.

Náš apoštolát je apoštolátom Lásky. Našou prítomnosťou sa snažíme prinášať Ježišovu lásku medzi tých, ku ktorým sme poslaní. Dennodenne sa stretávame s bolesťou, utrpením, ale aj s radosťou a šťastím. Vždy je naším cieľom byť sprostredkovateľmi Božej lásky vo svete. Chceme byť pri ľuďoch, vnímať ich potreby a podľa možností aktívne spolupracovať na sprítomňovaní Evanjelia v bežnom každodennom živote.