Site Overlay

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovhodehoniáni

Zisti o nás viacSpoločnosť kňazov Srdca Ježišovho

Naša cesta je cesta lásky, ktorá je zmyslom ľudského života. Bez lásky svet prestáva byť ľudský. Je to taktiež cesta vynahrádzania Ježišovmu Srdcu za nelásku tých, ktorých miloval až na smrť. Na túto cestu k Srdcu poukázal ctihodný Boží služobník P. Lev Ján Dehon (1843-1925) ako na účinné riešenie krízy vo svete, ktorý trpí na nedostatok lásky. Jeho duchovní synovia dodnes prinášajú svetu lásku v mnohorakej podobe: v kňazskom a rehoľnom živote; na misiách; pri trpiacich ľuďoch; pri odstraňovaní mravného, sociálneho a kultúrneho úpadku spoločnosti. Všade nesú nádej a dôveru v Boha.