Radostné Aleluja

Aleluja

Radostné Aleluja

Nech znie v našich dušiach”

   Slávenie Pánovho zmŕtvychvstania je pre nás dobrou príležitosťou upevniť sa vo viere, že na ceste života nie sme osamelí a opustení. S nami je živý Kristus, ktorý zvíťazil nad ľudskou biedou práve tým, že sám okúsil ťažkosť ľudskej existencie a dobrovoľne prijal obmedzenosť pozemského bytia. Stal sa tak naším ľudským bratom, ale neprestal byť Bohom a svojou mocou vstal z mŕtvych.

   Nech táto istota v Kristovi je pre nás pevným bodom v našom živote. On nám dokonale ukázal, že nám rozumie a nikdy nás nesklame. Ani vtedy, keď my váhame a vzďaľujeme sa od neho. Vtedy nás osobitne pozýva k sebe.

   Nech Ježišovo veľkonočné víťazstvo naplní Vaše srdcia láskou, radosťou a pokojom…

   Požehnanú Veľkú noc želajú Kňazi dehoniáni

 

Trojdnie Modlitieb matiek vo Veľkých Ripňanoch

10.
Tak ako na celom svete, aj u nás vo farnosti Veľké Ripňany sa konalo v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2016 Trojdnie Modlitieb matiek.

V piatok sme odprosovali za svoje hriechy, ktorými sme ublížili našim deťom. Vedené Božím Slovom z knihy Jeremiáš, sme symbolicky odovzdávali svoje hriechy v podobe palice do dverí spovedelnice zhotovenej rukami starej mami. V sobotu sme prichádzali ku krížu nášho Pána a prosili sme Ho o odpustenie hriechov pre tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. V nedeľu pri vyloženej Sviatosti Oltárnej za prítomnosti nášho pátra Jaroslawa sme ďakovali Pánovi za Jeho milosrdenstvo a za všetky Jeho dobrodenia.

Toto Trojdnie MM bolo pre nás výnimočné v tom, že nás navštívila koordinátorka MM Janka Pajanová, ktorá sa prihovorila farníkom na sv. omšiach. Jej svedectvá boli veľkým poučením i povzbudením vo viere a v modlitbe. Tiež sa nám prihovorila aj mama z Topoľčian Gitka Kovačiková a mama z hnutia Deti viery. Nakoľko prežívame Rok milosrdenstva, celé toto modlitbové stretnutie sa nieslo v duchu Božieho milosrdenstva. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Viac fotografií z Modlitieb matiek si môžte pozrieť tu

 

Vianočný pozdrav

vianoce

“Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.”

Na Vianoce k nám prichádza ten, ktorý svetlom svojej osobnosti prežaruje všednosť našich dní, dáva nám do srdca novú radosť, nádej a pokoj. Svojou prítomnosťou spôsobuje, že každý okamih nášho života sa pre nás stáva sviatkom, a tak máme aj my silu stávať sa darom pre druhých. Ježiš neprišiel na túto zem len preto, aby sme mali pár príjemných dní. Prišiel nám odovzdať múdrosť a krásu nebeského života, aby sme žili krásne každý deň v roku.
Všímajme si, ako sa dejiny nášho života stretávajú s dejinami Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Viera v Neho nás učí vidieť v našom živote starostlivé ruky Milosrdného Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul.
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie, veľa lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Nech sú to nádherné Vianoce, nech Vás naplní pokoj v duši, ktorý sa udrží po celý budúci rok.

Požehnané a pokojné Vianočné sviatky Vám prajú kňazi dehoniáni