3. diecézna púť miništrantov v Hronskom Beňadiku

Dňa 10. septembra 2016 už po tretí krát putovali miništranti z Nitrianskej diecézy na miništrantskú púť. Tentokrát sa stretli v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza aj Brána milosrdenstva. Na púti sa zúčastnilo približne 300 miništrantov z celej Nitrianskej diecézy. Farnosť Veľké Ripňany zastupovalo 12 miništrantov.

Púť sa začala prednáškou v miestnom kostole. Témou prednášky bol život sv.Benedikta a história kláštora spojená s prehliadkou kostola sv. Benedikta a Panny Márie. Púť pokračovala sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas kázne okrem iných slov venovaných mládeži biskup Mons. Viliam Judák podporil a povzbudil miništrantov k horlivej miništrantskej službe. Miništranti boli povzbudení vykonávať skutky milosrdenstva. Malí i veľkí pútnici boli obdarení čokoládovými dukátmi milosrdenstva, ktoré im majú skutky milosrdenstva pripomínať. Po sv. omši šikovné gazdinky pohostili pútnikov chutným gulášom a napečenými koláčmi.

Popoludnie strávili miništranti zábavno-súťažnými aktivitami, ktorých cieľom bolo spoznať život sv. Benedikta. Chlapci si prišli na svoje chlapčenské hobby príchodom motorkárov, ktorí umožnili chlapcom vysadnúť na ich motorky a tým pocítiť adrenalín tohto športu.

Púť bola ukončená slávnostným požehnaním a modlitbou. Po pekne strávenom dni plnom krásnych zážitkov sa všetci odobrali do svojich farnosti.

Denný letný tábor vo Veľkých Ripňanoch

Leto nám v mysliach evokuje leňošenie, oddych, zábavu,… Pre školákov leto a s ním súvisiace prázdniny znamenajú najmä zamknuté školské brány, zatvorené učebnice, žiadne učenie sa.

A ako je zvykom, a už azda aj tradíciou, letné prázdniny sa pre deti a mládež z našej farnosti už neodmysliteľne spájajú s denným táborom. Od 19. do 21. júla 2016 sa naša mládež opäť – už 7- krát – stretla, zdolávala prekážky, vzdelávala sa a zabávala.

Prvý deň bol najnáročnejší – zdolávali sme prekážky. Absolvovali sme túru z Nitrianskej Blatnice na Marhát (748,2 m n. m.). Počas putovania sme sa zastavili aj v Rotunde sv. Juraja. Na Marháte sme si oddýchli, opekali sme a vyštverali sme sa aj na 17 m vysokú drevenú rozhľadňu. Vďaka ideálnemu počasiu sa nám naskytol výhľad na prekrásnu panorámu. A čo je najúžasnejšie, mnohí prekonali samých seba, zvíťazili aj nad vlastným strachom z výšky.

Počas druhého dňa sme sa vzdelávali. Najskôr sme navštívili kúriu šľachtického rodu Beňovských vo Vrbovom, kde sme sa dozvedeli informácie o slovenskom cestovateľovi,kráľovi Madagaskaru – Móricovi Augustovi Beňovskom. Následne nás kolesá autobusu odviezli k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo (543 m n. m.) a do Múzea Milana Rastislava Štefánika Košariská. V šiestich miestnostiach jeho rodného domu sme videli veľmi zaujímavú expozíciu. Všetko to boli Štefánikove osobné predmety, napr. jeho letecká bunda, ktorú mal oblečenú počas havárie lietadla, nábytok z parížskeho bytu, posmrtný sadrový odliatok jeho tváre a rúk atď.

Tretí deň bol plný slnka, zaslúženej zábavy a leňošenia na kúpalisku Vadaš Thermal Resort Štúrovo.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na zorganizovaní tábora a najmä deťom a mládeži, lebo ako povedal M. R. Štefánik: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“

Radostné Aleluja

Aleluja

Radostné Aleluja

Nech znie v našich dušiach”

   Slávenie Pánovho zmŕtvychvstania je pre nás dobrou príležitosťou upevniť sa vo viere, že na ceste života nie sme osamelí a opustení. S nami je živý Kristus, ktorý zvíťazil nad ľudskou biedou práve tým, že sám okúsil ťažkosť ľudskej existencie a dobrovoľne prijal obmedzenosť pozemského bytia. Stal sa tak naším ľudským bratom, ale neprestal byť Bohom a svojou mocou vstal z mŕtvych.

   Nech táto istota v Kristovi je pre nás pevným bodom v našom živote. On nám dokonale ukázal, že nám rozumie a nikdy nás nesklame. Ani vtedy, keď my váhame a vzďaľujeme sa od neho. Vtedy nás osobitne pozýva k sebe.

   Nech Ježišovo veľkonočné víťazstvo naplní Vaše srdcia láskou, radosťou a pokojom…

   Požehnanú Veľkú noc želajú Kňazi dehoniáni

 

Trojdnie Modlitieb matiek vo Veľkých Ripňanoch

10.
Tak ako na celom svete, aj u nás vo farnosti Veľké Ripňany sa konalo v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2016 Trojdnie Modlitieb matiek.

V piatok sme odprosovali za svoje hriechy, ktorými sme ublížili našim deťom. Vedené Božím Slovom z knihy Jeremiáš, sme symbolicky odovzdávali svoje hriechy v podobe palice do dverí spovedelnice zhotovenej rukami starej mami. V sobotu sme prichádzali ku krížu nášho Pána a prosili sme Ho o odpustenie hriechov pre tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. V nedeľu pri vyloženej Sviatosti Oltárnej za prítomnosti nášho pátra Jaroslawa sme ďakovali Pánovi za Jeho milosrdenstvo a za všetky Jeho dobrodenia.

Toto Trojdnie MM bolo pre nás výnimočné v tom, že nás navštívila koordinátorka MM Janka Pajanová, ktorá sa prihovorila farníkom na sv. omšiach. Jej svedectvá boli veľkým poučením i povzbudením vo viere a v modlitbe. Tiež sa nám prihovorila aj mama z Topoľčian Gitka Kovačiková a mama z hnutia Deti viery. Nakoľko prežívame Rok milosrdenstva, celé toto modlitbové stretnutie sa nieslo v duchu Božieho milosrdenstva. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Viac fotografií z Modlitieb matiek si môžte pozrieť tu

 

Vianočný pozdrav

vianoce

“Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.”

Na Vianoce k nám prichádza ten, ktorý svetlom svojej osobnosti prežaruje všednosť našich dní, dáva nám do srdca novú radosť, nádej a pokoj. Svojou prítomnosťou spôsobuje, že každý okamih nášho života sa pre nás stáva sviatkom, a tak máme aj my silu stávať sa darom pre druhých. Ježiš neprišiel na túto zem len preto, aby sme mali pár príjemných dní. Prišiel nám odovzdať múdrosť a krásu nebeského života, aby sme žili krásne každý deň v roku.
Všímajme si, ako sa dejiny nášho života stretávajú s dejinami Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Viera v Neho nás učí vidieť v našom živote starostlivé ruky Milosrdného Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul.
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie, veľa lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Nech sú to nádherné Vianoce, nech Vás naplní pokoj v duši, ktorý sa udrží po celý budúci rok.

Požehnané a pokojné Vianočné sviatky Vám prajú kňazi dehoniáni