Kontakty

Web: www.dehoniani.sk
e-mail: dehoniani@dehoniani.sk

Adresy:

Spolubratia v Turčianskych Tepliciach:
Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni
ul. Slobody 294/61
03901 Turčianske Teplice

Spolubratia vo Veľkých Ripňanoch:
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Velké Ripňany
ul. Topolčianska 72/104
95607 Veľké Ripňany

Spolubratia v Hornej Štubni:
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Horná Štubňa
03846 Horná Štubňa