Formácia

Naša príprava na kňazstvo sa skladá z ôsmich rokov duchovnej aj intelektuálnej formácie. Prvým krokom na ceste rehoľného života je postulát. Trvá jeden rok, počas ktorého sa naši kandidáti pripravujú na vstup do našej rehole. Je to čas vnútorného stíšenia a verifikácie svojho povolania.

Po úspešnom absolvovaní postulátu sa stávajú kandidáti novicmi. Noviciát trvá taktiež jeden rok. Tu sa novici pripravujú v duchu evanjeliových rád na obetovanie svojho života Kristovi, a to zložením prvých rehoľných sľubov. Po zložení sľubov a prijatí rehoľného rúcha pokračuje rehoľná formácia v kňazskom seminári. Počas šiestich rokov sa bohoslovci učia predmety z oblasti filozofie a teológie. Na začiatku piateho ročníka sa musí každý brat rozhodnúť, či chce svoj život definitívne zasvätiť Bohu, zložiť večné sľuby a prijať diakonskú vysviacku. Po absolvovaní šiesteho ročníka sa udeľuje kňazská vysviacka.

Naša cesta je cesta lásky, ktorá je zmyslom ľudského života. Bez lásky svet prestáva byť ľudský. Je to taktiež cesta vynahrádzania Ježišovmu Srdcu za nelásku tých, ktorých miloval až na smrť.