Dehoniáni vo svete

V súčasnosti je na svete okolo 2300 Dehoniánov, ktorí sú rozmiestnený na piatich kontinentoch v 38 krajinách. Pôsobia v Albánsku, Argentíne, Rakúsku, Belgicku, Brazílii, Bielorusku, Kamerune, Kanade, Čile, Chorvátsku, Kongu, Ekvádore, Anglicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Indii, Indonézii, írsku, Taliansku, Luxembursku, na Madagaskare, v Mexiku, Moldavsku, Mozambiku, Holandsku, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, Škótsku, Juhoafrickej republike, na Slovensku, v Španielsku, Švajčiarsku, USA, na Ukrajine, v Uruguaji a vo Venezuele.

Odkaz Zakladateľa v jeho Duchovnom Testamente znel: „Moji najdrahší synovia! Zanechávam Vám ten najcennejší poklad – Najsvätejšie Srdce Ježišovo.“ V duchu tohto odkazu sa už 130 rokov Spoločnosť Kňazov Srdca Ježišovho snaží vynahrádzať Bohu urážky a nezáujem ľudstva a to svojím plným nasadením všade tam, kam Prozreteľnosť posiela jej členov.