Veľké Ripňany

Dehoniáni od roku 2009 pôsobia vo Veľkých Ripňanoch. Sú tam dvaja naši kňazi:

Páter Jaroslaw Maslanka SCJ
Páter Jaroslaw pochádza z Poľska. V minulosti od roku 1999  osem rokov pôsobil v Turčianskych Tepliciach a po tomto pôsobení odišiel na dva roky na štúdia do Ríma. V súčastnosti je správcom farnosti Veľké Ripňany.

Páter Szczepan Bysiek SCJ
Páter Szczepan taktiež pochádza z Poľska. Na Slovensko prišiel v roku 2009. V rokoch 2010-2017 bol rektorom kostola na Dolnej Štubni. Momentálne plní funkciu kaplána vo farnosti Veľké Ripňany.