Turčianske Teplice

Náš prvý rehoľný dom na Slovensku sa nachádza v Turčianskych Tepliciach. V súčasnosti v ňom pôsobia dvaja spolubratia:

Páter Juraj Bernaciak SCJ
Pochádza z Poľska. Na Slovensku pracuje od roku 1997. Jeho úlohou v komunite je permanentná dehoniánska formácia našich spolubratov. Plní tiež funkciu kaplána vo farnosti Turčianske Teplice.

Páter Adam Dedik SCJ
Od roku 2017 je rektorom kostola na Dolnej Štubni.