Horná Štubňa

Od roku 2010 majú kňazi dehoniáni v správe aj farnosť v Hornej Štubni. Momentálne je tam náš spolubrat:

Páter Mieczyslaw Klóska SCJ
Páter Mieczyslaw pochádza z Poľska. On bol prvým dehoniánom pracujúcim na Slovensku. Bol to on, kto od roku 1996 kládol základy celého dehoniánskeho diela na území Slovenska a dodnes na tomto nepretržite pracuje. V minulosti plnil rôzne funkcie: desať rokov pôsobil vo farnosti Turčianske Teplice, najskôr ako kaplán, neskôr ako farár. Následne plnil dva roky funkciu rektora kostola v Dolnej Štubni. V súčastnosti je správcom farnosti Horná Štubňa. Na starosti má taktiež pápežské misijné diela v banskobystrickej diecéze. Taktiež plní funkciu predstaveného komunity dehoniánov na Slovensku.