Apoštolát

Apoštolát sa v novej Spoločnosti dehoniánov orientoval na pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebovali či už na ľudskej alebo duchovnej úrovni. Také bolo želanie zakladateľa: „kňazi Najsvätejšieho Srdca sa budú pokladať za šťastných, ak budú môcť byť Ježišovými spolupracovníkmi vo veľkom diele spásy. Ich aktivita sa bude rozvíjať na ďalekých misiách, tam, kde je najviac ťažkostí a protivenstiev.“

Okrem toho páter Dehon dbal o to, aby bol každý jeho kňaz skutočne ponorený do problémov svojich súčasníkov, aby ich prežíval spolu s nimi a pomáhal im nachádzať cestu z ich životných úskalí: „Kňaz musí byť človekom svojej doby a skúmať dôležité problémy, ktoré hýbu spoločnosťou.“

Z tohto dôvodu sa v praktickom živote kňazi Srdca Ježišovho orientovali na všetky úrovne spoločenského života. Zakladateľovi veľmi záležalo na formácii mladých kňazov, pretože si uvedomoval ich náročné poslanie pri sociálno-politických zmenách svojej doby. Aj z tohto dôvodu od počiatku kňazi Srdca Ježišovho stáli blízko mládeže a zúčastňovali sa na jej formácii.