Veľkonočné prianie

jezis

Umučenie Ježiša Krista, Jeho samota a opustenosť v hodine skúšky, Jeho nevysloviteľné utrpenie nám pomáha hlboko precítiť nekonečnú lásku Boha k človeku a zároveň zlobu hriechu a jeho veľkú krutosť.

Toto všetko premohla Božia láska v Ježišovi Kristovi, Jeho umučenie a smrť sa stali bránou večného života – zmŕtvychvstaním pre každého, kto v Neho skladá nádej a ide cestou jeho prikázaní.

Nech Veľkonočná Slávnosť oživí teda naše srdcia nezlomnou vierou i nádejou silnejšou ako je naša beznádej; vierou, že Boh je Pánom neba i Zeme, života i smrti a že v Ňom je naša moc, sila i Zmŕtvychvstanie. Pretože tak ako On prekonal všetko zlo, tak aj my prekonáme zlo, ba i najväčšieho nášho nepriateľa, akým je smrť.

Moc Zmŕtvychvstalého Pána, na orodovanie zakladateľa našej Spoločnosti Kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o. Leva Jána Dehona, nech ožiari svojím jasom tiene nášho života, nech nás vyvedie z bôľu, utrpenia a všetkej úzkosti, lebo skrze Krista, v Kristovi a s Kristom sa uskutoční aj naše zmŕtvychvstanie.

V modlitbách pamätáme na Vás

Kňazi Dehoniáni

Veľká noc 2017