GLORIA IN EXCELSIS DEO

V dnešný večer nám zaznieva starobylý a stále nový spev,
ktorý oznamuje narodenie Pána.
Zaznieva pre toho, kto bdie podobne ako pastieri pred dvetisíc rokmi.
Zaznieva pre toho, kto sledoval adventnú výzvu a v bdelosti očakáva radostnú zvesť,
ktorá sa mení v liturgii na spev:

Dnes sa nám narodil Spasiteľ.

spasitelsmatkou

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,
aby Kristov pokoj a láska vládli
vo Vašich srdciach nielen cez sviatky,
ale aj počas celého nasledujúceho roka
Vám želajú
Kňazi Dehoniáni