3. diecézna púť miništrantov v Hronskom Beňadiku

Dňa 10. septembra 2016 už po tretí krát putovali miništranti z Nitrianskej diecézy na miništrantskú púť. Tentokrát sa stretli v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza aj Brána milosrdenstva. Na púti sa zúčastnilo približne 300 miništrantov z celej Nitrianskej diecézy. Farnosť Veľké Ripňany zastupovalo 12 miništrantov.

Púť sa začala prednáškou v miestnom kostole. Témou prednášky bol život sv.Benedikta a história kláštora spojená s prehliadkou kostola sv. Benedikta a Panny Márie. Púť pokračovala sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas kázne okrem iných slov venovaných mládeži biskup Mons. Viliam Judák podporil a povzbudil miništrantov k horlivej miništrantskej službe. Miništranti boli povzbudení vykonávať skutky milosrdenstva. Malí i veľkí pútnici boli obdarení čokoládovými dukátmi milosrdenstva, ktoré im majú skutky milosrdenstva pripomínať. Po sv. omši šikovné gazdinky pohostili pútnikov chutným gulášom a napečenými koláčmi.

Popoludnie strávili miništranti zábavno-súťažnými aktivitami, ktorých cieľom bolo spoznať život sv. Benedikta. Chlapci si prišli na svoje chlapčenské hobby príchodom motorkárov, ktorí umožnili chlapcom vysadnúť na ich motorky a tým pocítiť adrenalín tohto športu.

Púť bola ukončená slávnostným požehnaním a modlitbou. Po pekne strávenom dni plnom krásnych zážitkov sa všetci odobrali do svojich farnosti.