Denný letný tábor vo Veľkých Ripňanoch

Leto nám v mysliach evokuje leňošenie, oddych, zábavu,… Pre školákov leto a s ním súvisiace prázdniny znamenajú najmä zamknuté školské brány, zatvorené učebnice, žiadne učenie sa.

A ako je zvykom, a už azda aj tradíciou, letné prázdniny sa pre deti a mládež z našej farnosti už neodmysliteľne spájajú s denným táborom. Od 19. do 21. júla 2016 sa naša mládež opäť – už 7- krát – stretla, zdolávala prekážky, vzdelávala sa a zabávala.

Prvý deň bol najnáročnejší – zdolávali sme prekážky. Absolvovali sme túru z Nitrianskej Blatnice na Marhát (748,2 m n. m.). Počas putovania sme sa zastavili aj v Rotunde sv. Juraja. Na Marháte sme si oddýchli, opekali sme a vyštverali sme sa aj na 17 m vysokú drevenú rozhľadňu. Vďaka ideálnemu počasiu sa nám naskytol výhľad na prekrásnu panorámu. A čo je najúžasnejšie, mnohí prekonali samých seba, zvíťazili aj nad vlastným strachom z výšky.

Počas druhého dňa sme sa vzdelávali. Najskôr sme navštívili kúriu šľachtického rodu Beňovských vo Vrbovom, kde sme sa dozvedeli informácie o slovenskom cestovateľovi,kráľovi Madagaskaru – Móricovi Augustovi Beňovskom. Následne nás kolesá autobusu odviezli k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo (543 m n. m.) a do Múzea Milana Rastislava Štefánika Košariská. V šiestich miestnostiach jeho rodného domu sme videli veľmi zaujímavú expozíciu. Všetko to boli Štefánikove osobné predmety, napr. jeho letecká bunda, ktorú mal oblečenú počas havárie lietadla, nábytok z parížskeho bytu, posmrtný sadrový odliatok jeho tváre a rúk atď.

Tretí deň bol plný slnka, zaslúženej zábavy a leňošenia na kúpalisku Vadaš Thermal Resort Štúrovo.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na zorganizovaní tábora a najmä deťom a mládeži, lebo ako povedal M. R. Štefánik: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“