Trojdnie Modlitieb matiek vo Veľkých Ripňanoch

10.
Tak ako na celom svete, aj u nás vo farnosti Veľké Ripňany sa konalo v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2016 Trojdnie Modlitieb matiek.

V piatok sme odprosovali za svoje hriechy, ktorými sme ublížili našim deťom. Vedené Božím Slovom z knihy Jeremiáš, sme symbolicky odovzdávali svoje hriechy v podobe palice do dverí spovedelnice zhotovenej rukami starej mami. V sobotu sme prichádzali ku krížu nášho Pána a prosili sme Ho o odpustenie hriechov pre tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. V nedeľu pri vyloženej Sviatosti Oltárnej za prítomnosti nášho pátra Jaroslawa sme ďakovali Pánovi za Jeho milosrdenstvo a za všetky Jeho dobrodenia.

Toto Trojdnie MM bolo pre nás výnimočné v tom, že nás navštívila koordinátorka MM Janka Pajanová, ktorá sa prihovorila farníkom na sv. omšiach. Jej svedectvá boli veľkým poučením i povzbudením vo viere a v modlitbe. Tiež sa nám prihovorila aj mama z Topoľčian Gitka Kovačiková a mama z hnutia Deti viery. Nakoľko prežívame Rok milosrdenstva, celé toto modlitbové stretnutie sa nieslo v duchu Božieho milosrdenstva. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Viac fotografií z Modlitieb matiek si môžte pozrieť tu