Vianočný pozdrav

vianoce

„Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“

Na Vianoce k nám prichádza ten, ktorý svetlom svojej osobnosti prežaruje všednosť našich dní, dáva nám do srdca novú radosť, nádej a pokoj. Svojou prítomnosťou spôsobuje, že každý okamih nášho života sa pre nás stáva sviatkom, a tak máme aj my silu stávať sa darom pre druhých. Ježiš neprišiel na túto zem len preto, aby sme mali pár príjemných dní. Prišiel nám odovzdať múdrosť a krásu nebeského života, aby sme žili krásne každý deň v roku.
Všímajme si, ako sa dejiny nášho života stretávajú s dejinami Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Viera v Neho nás učí vidieť v našom živote starostlivé ruky Milosrdného Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul.
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie, veľa lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Nech sú to nádherné Vianoce, nech Vás naplní pokoj v duši, ktorý sa udrží po celý budúci rok.

Požehnané a pokojné Vianočné sviatky Vám prajú kňazi dehoniáni